Shink.in บริการ URL Shortener ครอบลิงค์ได้เงิน ปิดตัวลง ไปเปิดใหม่เป็น fas.li

Shink.in บริการ URL Shortener

Shink.in ปิดตัวลงแล้ว แต่ไปใช่ชื่อใหม่คือ fas.li เรทดีกว่าเดิม

รีวิว fas.li เว็บครอบลิงค์ได้เงิน

ครอบลิงค์ Fas.li สร้างรายได้ถึง $12/1000วิว จ่ายผ่าน PayPal